•   Welkom
•   Even voorstellen
•   Hulp
•   Locaties
  Tarieven
•   Aanmelden
•   Links / Meer Informatie
•   Zorgverzekeraars
•   Niet tevreden?

 

Noorderklamp 45
5673 BH
Nuenen


Per 1 maart 2018
Emopad 37A - 2de etage
5663 PA
Geldrop


Email:


PSYCHOLOGENPRAKTIJK TIMMERMANS-WILLART

Tarieven

Wel of niet vergoed?

Of de gesprekken al dan niet door uw zorgverzekeraar zullen worden vergoed, hangt af van de volgende criteria:

 • Diagnose:
  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bepaald welke diagnoses voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer u niet zo’n diagnose heeft, wordt u terugverwezen naar de huisarts. In dit geval kunt u er ook voor kiezen om zelf de consulten te betalen. Er wordt dan een consulttarief van € 95,00 berekend.

  Niet vergoed worden bijvoorbeeld relatieproblemen en werk gerelateerde problemen.
  Of u toch een (gedeeltelijke) vergoeding hiervoor ontvangt van uw zorgverzekeraar hangt af van uw aanvullende verzekering.
  Ik raad u aan om in deze situatie altijd vooraf goed bij uw zorgverzekeraar te informeren, om problemen achteraf te voorkomen.

 • Verzekeraar:
  Met de meeste zorgverzekeraars in deze regio heb ik een contract (zie “Zorgverzekeraars”). De declaratie wordt dan achteraf naar uw zorgverzekeraar gestuurd, die bij u uw Eigen Risico in rekening zal brengen voor het jaar waarin de behandeling is gestart.

  Indien ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb, of indien om een andere reden de vergoeding niet via de zorgverzekeraar loopt, zal een bedrag van €95,00 per consult in rekening worden gebracht. U ontvangt dan maandelijks een rekening. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling ervan. Ik adviseer u bij uw zorgverzekeraar te informeren naar hun voorwaarden voor vergoeding.

Tarieven

De maximum tarieven voor 2018, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan hieronder vermeld. De zorgverzekeraars mogen zelf bepalen tot welk bedrag zij vergoeden. Daarom verschillen de uiteindelijke tarieven, afhankelijk van het contract dat ik met de verzekeraar heb afgesloten. Meestal wordt 85 tot 93% van onderstaande maximale tarieven vergoed.

Voor de prestatie GBGGZ kort:                            maximum tarief €   487,26

Voor de prestatie GBGGZ middel:                        maximum tarief €   830,23

Voor de prestatie GBGGZ Intensief:                    maximum tarief € 1301,85

Voor de prestatie Onvolledig behandeltraject:   maximum tarief €   198,88


Patiënten van DOH- of PoZoB-huisartsen

Wanneer (de praktijkondersteuner van) uw huisarts u verwezen heeft in het kader van een Zorgstraat, gaat de nota voor uw consulten naar de huisartsenvereniging en gaat dan niet ten koste van uw Eigen Risico. Over de specifieke voorwaarden en afspraken rondom een dergelijke procedure kunt u door de huisartsenpraktijk en door mij worden geïnformeerd.

Tijdig afmelden

Helaas ben ik genoodzaakt om het geplande consult bij u in rekening te brengen als uw afmelding niet, of minder dan 24 uur van te voren, bij mij bekend is. Afmelding kan het gemakkelijkst via een emailbericht naar bericht@pptw.nl, maar kan ook telefonisch en eventueel het antwoordapparaat op mobiel nummer 06 4089 6352. Deze afspraak wordt in het aanmeldingsformulier vastgelegd en ondertekend. Houdt u er rekening mee dat u deze rekening dan niet bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.